Nedre Buskerud Krets

Søknad om støtte til utenlandsleir

Krets.ens internasjonale reisefond skal i løpet av 2018 avsluttes.

Deltakere til Jamboree 2019 oppfordres til å søke reisestøtte fra kretsens internasjonale reisefond.

80 % av reisefondet (resterendene beløp) fordeles på deltakere som skal på jamboree.

Det deles kun ut midler til de som søker.

Hver enkelt speider som skal på jamboree søker selv.

Gruppene bør oppfordre sine speidere til å søke.

Søknadsfrist 1. november

 

her er søknadsskjema for speider og gruppe

https://nedrebuskerud.no/wp/wp-content/uploads/2018/07/Gruppemal-til-søknad-på-midler-1.pdf

https://nedrebuskerud.no/wp/wp-content/uploads/2018/07/MAL-Personlig-søknad-Jamboree-1.pdf