Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

“Nytt Farvann – Tromøy 2019”

Invitasjon og informasjon ved påmelding til felles Kretsleir Asker og Bærum og Nedre
Buskerud Krets. 05.07.2019 – 12.07.2019

Velkommen til Tromøya, en perle rett øst for Arendal!

Vi i leirkomiteen gleder oss til leir og påmeldingen er nå åpen!

Lurer dere på noe? Ta kontakt på post@nyttfarvann.no.

Haster det? Informasjon
blir fortløpende lagt ut på www.nyttfarvann.no
Her finner du også kontaktinformasjon til de ulike etatene.

Under følger viktig informasjon til gruppene

Deltagerpåmelding og pris

Leiren er også åpen for speidere utenfor NSF AB og NBK, dvs KM og gjestegrupper utenfor
AB og NBK.

Disse meldes direkte på gruppevis til post@nyttfarvann.no.

Påmelding gjøres gruppevis i medlemssystemet på min.speiding.no

(Felles kretsleir Tromøy «Nytt Farvann 2019»).

Påmeldingsfristen er den 27. mai 2019. Påmeldingen er bindende.

Halv leir

Det blir mulighet for å kun delta på enten første eller siste halvdel av leiren til redusert pris.
Fredag til mandag, eller tirsdag til fredag. Flokkbarn kan også delta på halv leir. Det lages
ikke egne aktiviteter for flokken, men leirstedet tilbyr mange ulike aktiviteter og det åpnes for
deltagelse på for eksempel markedsdag.

Priser
Deltagende speidere og ledere 2 500,-Familiemoderasjon fra andre familiemedlem 2 000,-½-leir tropp/flokk 1 500,-Rovere og ledere i stab 1 500,-Lederbarn under speideralder 1 000,-Faktura sendes gruppevis fra Nedre Buskerud Krets og betales inn på leirens eget
kontonummer.

Program
Bli kjent på tvers av kretser
Markedsdag, Selg og kjøp med egne leirpenger!
Alle grupper bidrar med aktivitet, varer eller tjenester som omsettes i leirens egen valuta.
Målet for speiderne er å tjene på sin egen aktivitet og så bruke leirpengene for å prøve alle
andres varer eller tjenester på markedsdagen.

Haik
Påmelding til haik skjer via medlemssystemet, Patruljene kan velge mellom to
vanskelighetsgrader på haikerutene. Alle patruljer skal ha to fungerende fulladede
mobiltelefoner med seg på haik.
Volleyball-turnering, Smuglerløp, Sporløp og andre kveldsaktiviteter…

Kino
Det blir kveldskino med variert program, husk å kjøpe popcorn i kiosken!
Utfordrene klatreaktivtet Leirens kanskje mest utfordrende aktivitet blir i Trollpark, leirsenterets egen klatrepark. Her får man strukket grensene under oppsyn av profesjonelle instruktører.

Leirbål og talentshow
Kjenner du noen som er god til å underholde, spille et instrument eller rett og slett bare er
morsom? Leiren søker gode underholdere til Leirbål og Talentkonkurranse.

Audition går over flere kvelder i løpet av uken og de beste får vise seg frem på scenen under avslutningsleirbålet, og ja, det blir egen kiosk ​og mini-speider-sport​ !

Persontransport
Leirkontigenten inkluderer ikke transport og fra leirkomiteens side arrangeres det ikke
transport av utstyr.

Kretskontoret i Asker og Bærum har innhentet anbud og ordnet avtale med transportør for
persontransport med buss. Bussene kjører fra ulike lokasjoner i Asker og Bærum, med
mulighet for stopp på veien gjennom Drammen.

Ta kontakt med kretssekretær Nina på AB-kretskontoret for nærmere informasjon om pris og planlegging av avreise.

Utstyrstransport
Det er ikke lagt opp til felles transport av utstyr. Vi ber gruppene planlegge godt å forsøke å
være nøkterne med tanke på hva som medbringes av utstyr. Det er gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet av leirområdet.

Profil
Profilartiklene leveres av Speider-Sport. Det er ønskelig og mulig å bestille disse på forhånd
gjennom påmeldingen i medlemssystemet. Alle deltagere får eget leirskjerf og leirmerke ved
ankomst.
Leir t-skjorte kr 120,-Hettegenser kr 400,-

Mat
Menyen er variert og byr på alt fra taco og wok til pannekaker og laks.
Mat hentes/leveres ut gruppevis. Alle bes ta med og levere inn en grønn sammenleggbar
kasse (IFKO-kasse) per gruppe og en ekstra per påbegynte 10. påmeldte. Alle grupper får
en basispakke med krydder, tørrvarer, kaffe ol. Diettbehov meldes inn ved påmelding OG
spesifiseres på helsekort.

Teknisk

Gruppeomeråde
Det er ikke ubegrenset med plass på leirområdet. Det skal gjøres plass til brannskiller. Vi ber
gruppene tenke nøktern arealbruk. Vårt mål er at kretsene på leiren skal bli bedre kjent med
hverandre, derfor ønsker leirkomiteen å legge AB og NBK grupper om hverandre.
Byggverk høyere enn 2 m over bakkenivå må meldes teknisk etat før leiren (målsatt
tegning), disse blir kontrollert i løpet av leirens første dager.
Behov for ekstra stor plass eller andre særskilte behov meldes ved påmelding.

Ild
Bruk av åpen ild begrenses til et minimum og aldri rett på bakken. Ildsteder meldes teknisk
etat før leiren og må godkjennes FØR de tas i bruk. Leirledelsen og brannvesenet kan
nedlegge utvidet bålforbud dersom det blir tørt. Alle grupper må medbringe godkjente
brannslukkere og brannbøtter. Gassutstyr må testes og ev settes i stand før det medbringes
på leir. Gassflasker SKAL kobles fra og lagres i friluft når de ikke er i bruk.

Fettfelle
Det er lov til å grave fettfelle. Sørg for å ta vare på gresstorven slik at den kan legges tilbake
igjen etter leir.

Søppelhåndtering
Alt avfall skal kildesorteres på eget gruppeområde:
● Plast
● Papp/papir
● Våtorganisk
● Glass/metall
● Restavfall
● Farlig avfall
● Pant

Strøm
Behov for strøm ut over lading registreres ved påmelding. Dette prioriteres etter medisinsk
behov.

Lading
Gruppene anbefales å lage ladekasser til mobiltelefoner og lignende. Det er ikke ubegrenset
med ladekapasitet på leirområdet. Vær vennlig å påse at det brukes trygge ladere som ikke
gir varmeutvikling i ladekassen.

Rajer
Rajer må bestilles på forhånd. Gruppen melder behov for rajer i medlemssystemet ved
påmelding. Bestilles og prises per stk.
Liten 1m-1,5m 20,-Medium 1,5m-2,5 35,-Stor 2,5m-3,5m 50,-Ekstra stor 3,5m-5m, ø8cm+ 75,-

Beredskap
Leiren vil ha egne vakter og enkel sykestue. Vi baserer oss i stor grad på 1.linje support og
god kontakt med lokale nødetater. Beredskapsplanen vil bli publisert til påmeldte grupper i
god tid. Denne vil også være sentral på leirens første ledermøte.

Vi håper å se dere alle til en
hyggelig leiruke på sørlandet!
… så, nå er det bare å melde seg på!