Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Nå har de gitt hverandre sitt ja

Etter flere hektiske møtedager tett opp i jula, har to speiderkretser tilhørende Norges speiderforbund sagt ja til en sammenslåing.

Det har vært en lang og krevende prosess, som startet i 2016. Røyken og Hurum kommuner var på dette tidspunktet på vei til en kommunesammenslåing med Asker kommune. Daværede gruppeleder for Sætre speidergruppe, Georg N. Smedhus, var tett på denne prosessen og så de potensielle utfordringene dette ville ha for speidergruppene i Røyken og Hurum.

Mange fordeler med å være flere

Gruppene i Røyken og Hurum tilhører Nedre Buskerud krets, og ved kommunesammenslåingen med Asker, ville gruppene i nye Asker vært delt på to kretser. Gruppene i Asker tilhører Asker og Bærum krets.

Diskusjonen om en sammenslåing kom samtidig med at man innså at det var mange utfordringer i begge kretser, som burde belyses og gjøres noe med.

-Spesielt har det de siste tiårene blitt færre medlemmer og færre frivillige ledere, sier Thor Gunnar Mathisen, nyvalgt leder i den nye kretsen.

-Resultatet er at flere grupper har blitt nedlagt og flere klarer så vidt å få det til å gå rundt. I Asker og Bærum ble det derfor satt i gang ett nytekningsprosjekt. Dette og fusjonen vil gi en ny giv, og midler til å ta tak i mange av utfordringene, sier han.

Usikker støtteordning i kommunene

De to kretsene jobber ulikt med støtteordninger, deltakeravgifter og kontingenter. Det var dette som tidligere gruppeleder Smedhus, så på som en potensiell stor utfordring for gruppene fra Røyken og Hurum.

-En kommune delt på to kretser som jobber helt forskjellig mot kommunen, ville være uheldig for gruppene i nye Asker kommune. Gruppene i Røyken og Hurum har forskjellige støtteordninger i dag og muligheten for å opprettholde økonomisk støtte på lik linje som i dag, vil være veldig usikkert, sier Smedhus.

Det er fremdeles usikkerhet rundt støtteordningene til lag og foreninger i flere av det to kretsenes kommuner. Både Nedre Eiker, Svelvik og Drammen blir en ny storkommune. Asker, Røyken og Hurum en annen. Bare Lier og Bærum beholder samme kommunestatus som de har hatt til nå.

-Vi jobber tett med kommunen når det gjelder støtteordninger til frivilligheten i nye Asker, sier Rune Haukedal, gruppeleder i Røyken speidergruppe. Han håper Asker kommune sammen med lag og foreninger i løpet av 2020 vil komme til en løsning som er til beste for alle.

Dobler antall medlemmer

Ved å gå for en sammenslåing mellom de to kretsene, går de fra 934 medlemmer i Nedre Buskerud og 816 medlemmer i Asker og Bærum til 1750 medlemmer totalt i det som nå ser ut til å bli den nye kretsen.

For å få den offisielle godkjenningen for ny krets, må et vedtak fra speiderstyret i NSF foreligge. Dette håper det nye kretsstyret vil være klart innen utgangen av 2019, slik at den nye kretsen formelt har oppstart 1. januar 2020.

-Speiderstyret er veldig fornøyd med innsatsen som er gjort i de to kretsene frem mot sammenslåingen, sier Håvard Djupvik, speidersjef i Norges speiderforbund.

Det formelle vedtaket i Speiderstyret kommer til å fattes i løpet av kort tid slik at den nye kretsen kan være operativ fra 1. januar 2020.

 – Jeg vil på vegne av Speiderstyret ønske det nye kretsstyret lykke til, vi ser frem til å samarbeide med den nye kretsen om å skape god speiding for barn og unge i Vestmarka i 2020.

 Langt svangerskap

Det har vært en lang modningsprosess hvor det til tider har vært hyppige møter for å klare å sammenfatte en avtale som kan være akseptabel for de to kretsene.

Under landsleiren NORD2017 ble de to kretsene lagt i samme underleir, med felles informasjonsmøter, noe av tanken bak var å få speidere og ledere til å bli kjent. Det ble også holdt ledersamlinger, hvor en mulig fusjon ble diskutert. Mange gode samtaler og ideer for veien videre.

Sommeren 2019 arrangerte ble det arrangert en fellesleir på Tromøya, for å la speiderne bli bedre kjent og for å få prosessen som hadde stoppet litt opp videre. Dette skapte nye relasjoner i alle aldersgrupper.

Argumenterte for en endring

Under det ekstraordinære kretstinget for Nedre Buskerud krets 16. desember var det ungdommene som snakket varmt om en sammenslåing.

-Vi må tørre å ta sjansen på å prøve noe nytt, sa roverombud Jonas Myhren (21), som også er gruppeleder i Konnerud speidergruppe.

-Det er vi som skal være ledere og jobbe med speidere om 20 år, sa Maria Aaberg (24), troppsleder i Hyggen speidergruppe.

-Vi som er unge ønsker oss nye muligheter og er ikke redd for endringer, sa Julie Archtander (15), speider i Sætre speidergruppe.

Det ble også en del argumenter mot å gå sammen som en krets på dette tidspunktet.

Blant argumentene var den økonomiske modellen, for dårlig arbeid med budsjett og usikkerhet i forbindelse med støtteordninger fra de nye storkommunene.

Stiftelsesmøte og valg

På stiftelsesmøtet tirsdag 17 desember ble det med et overveldende flertall vedtatt en fusjon mellom Asker og Bærum krets og Nedre Buskerud krets.

Her ble det også vedtatt et dokument som skal være styrende for arbeidet i ny krets.

Den nye kretsen vil ha arbeidsnavnet Vestmarka krets av Norges speiderforbund, og et nytt styre bestående av medlemmer fra de to kretsene er valgt.

Kretsleder: Thor Gunnar Mathisen, 1.Jar/1.Lysaker

Visekretsleder: Georgs Smedhus, Sætre

Styremedlemmer: Anna Glommen, 1.Rykkinn, Anne Eline Nærstad, Gullhaug, Rune Haukedal, Røyken, Olav Andreas Høvik, Sætre, en kandidat fra Asker og Bærum Krets innstilles det nye kretsstyret.

Varamedlemmer: Fredrick Doak, 1.Drammen, en kandidat fra Asker og Bærum Krets innstilles det nye kretsstyret.

Revisor: Tom Kvarme, 1.Høvik

Valgkomite: Avtroppende styre fra Nedre Buskerud Krets og Asker og Bærum Krets

Tekst og foto: Hilde Haldorhamn

Bildetekst: Nytt og gammelt kretsstyre er fornøyde etter stiftelsesmøtet. Foran f.v Georg N. Smedhus, Lars Foyn Ranheimsæter, Anna Glommen, Olav Andreas Høvik, Thor Gunnar Mathisen, Rune Haukedal, Bent Guttormsen, Ingrid Thorsen-Norland, Kristian Strømmen og Audun Frøysland, Bak f.v. Anders Fangel, Gaute Ratvik, Ludwig Knutsen og Henrik Melfald Kittang. Hans Marius Øverås og Anne Eline Næstad var ikke tilstede.