Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Gi kretsen et navn og en ny logo

Velkommen til ny krets!

Før jul hadde Asker og Bærum Krets og Nedre Buskerud Krets et stiftelsesmøte der man vedtok å slå sammen kretsene. Dette ble godkjente av Speiderstyret, så fra 1/1-2020 var vi en ny felles krets.

Kretsen er den nest største i landet med rundt 1600 medlemmer fordelt på over 30 aktive Speidergrupper.

Vi skal nå sammen bygge opp en ny krets der vi skal ta med oss alt det gode fra de «gamle» kretsene, forbedre de ting som vi ikke var så gode på, og øke speiderarbeidet slik at mange flere kan bli speidere.

Kretsstyret er i full gang med dette arbeidet og har fått med seg mange, men her kan alle bidra.

Kretskontoret til denne nye kretsen er på Wøyen Gård. Kontoret har to ansatte. Nina Dæhli og Hilde Haldorhamn.

Hva heter så Kretsen?

Da vi vedtok å slå sammen kretsene, måtte vi registrere den nye kretsen med ett navn. Vestmarka Krets kom inn som ett forslag og ble valgt. Kan hende det blir navnet videre, men det skal vi bestemme sammen.

Vi lyser nå ut en konkurranse, der vi håper du vil være med på å foreslå navn til kretsen og hvordan logoen skal se ut.

Det er to enkle krav du må følge, navnet må ha en stedsrelasjon for kretsen og det må passe inn i «…….. Krets av Norges Speiderforbund».

I tillegg til navn, må vi ha en logo som kan gi oss ett kretsmerke vi kan bære stolt på skjorta. Husk det at merket bør være enkelt i design og ikke for mange detaljer. 

Det blir selvsagt premie til det beste forslaget av navn og merke. Frist er 26.02.

Forslag sendes til vestmarka@speiding.no

 

For informasjon så er det laget følgende:

Nettside:             http://www.vestmarkakrets.no

Facebook:           Vestmarka krets av Norges speiderforbund

Instagram:          vestmarkakrets

Twitter:                @vestmarkakrets

 

På vegne av Kretsstyret håper jeg du og din speidergruppe vil delta på Kretsarrangementer, gi styret gode innspill og at du eller andre i din gruppe vil engasjere deg/dere i spennende kretsarbeid.

 

Med Speiderhilsen

Thor Gunnar Mathisen

Kretsleder