Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Velkommen til samling for småspeiderledere!

Dato: 10.10.2019 - 10.10.2019


Småspeiderombudene inviterer til uformelt inspirasjonsmøte på speiderhuset i Hyggen
(Hyggenveien 56) torsdag 10.10 klokken 18. Vi stiller med hjemmebakte kaker og drikke, og
håper mange har mulighet til å komme!
Planen for dagen er å bli litt bedre kjent og dele erfaringer og ideer til småspeidermøter. Det
er kjempefint om alle kan komme med et innspill hver til noe som kan gjøres på et møte
(men det er absolutt ikke et must!)
Fint om du kan melde fra til gerdberget@yahoo.no eller via Facebookarrangementet om du
kommer.
Velkommen!
Hilsen
Linn Jeanette og Gerd (småspeiderombud i NBK)