Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Ledersamling 23 januar

Dato: 23.01.2019


Hvordan rekruttere speidere, foreldre og ledere til gruppa?

Onsdag 23 januar kl. 18.30-21.00

Gulskogen skole, auditoriet

Adresse: Vintergata8, 3048 Drammen

inviterer vi til ledersamling for alle ledere rundt omkring i kretsen vår.

Hovedtemaet denne gangen er rekruttering av ledere og hvordan vi klarer å holde på medlemsmassen.

Vi er så heldige å få besøk av visespeidersjefen, Birgitte Heneide som vil stå for det faglige påfyllet.

Hun har inngående kjennskap til NSF, men har også mye erfaring fra «Frivillighet Norge» om

inkluderende rekruttering hvor det snakkes om både hvordan og hvorfor man skal rekruttere, samt om motivasjon og hvordan beholder frivillige.

Målet med seminaret er at lederne i de lokale lagene skal få litt input til verktøy de kan bruke, samt konkrete tips og erfaringer som vi har innhentet fra hele frivilligheten.

Birgitte kjører møtet hvor hun både presenterer en del og hvor det også legges opp til dialog, spørsmål og innspill fra deltakerne.

Vi holder på et par timers tid, og det blir enkel bevertning.

Dette er et tema som er høyst aktuelt for de fleste.

Speiderhilsen

Kretsstyret