Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Kretsting høst 2018

Dato: 23.10.2018 - 23.10.2018

Sted: Bernås, Djupdalsveien

Last ned filen: ""

Innkalling til kretsting i Nedre Buskerud krets

Det innkalles til kretsting i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund

Tirsdag 23.oktober 2017 kl. 18.30

Sted: Bernås, Djupdalsveien 8, Konnerud

Registrering fra kl. 18.00.

Speider og roversamling med bøllekurs fra kl. 18.00

Representasjon i samsvar med forbundets lover.

Saksliste:

1          Konstituering

1.1 Godkjenning av forretningsorden

1.2 Godkjenning av innkalling

1.3  Valg av ordstyrer

1.4 Valg av referent

1.5  Valg av tellekorps

1.6   Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll.

 

2          Godkjenning av sakslisten

Kretsstyret innstiller;” Sakslisten godkjennes”.

 

3          Arrangementsplan 2019

3.1 Kretsstyret innstiller; Forslag til arrangementsplan 2019 vedtas.

3.2 Kretsstyret  innstiller, Ny digital løsning for fremtidig arrangementsplan vedtas.

 

4          Jubileumsfest 4. desember

Kretststyret innstiller; Tradisjonell grøtfest blir jubileumsfest i 2018.

 

5          Speidertinget

Uformell meningsmåling om lovsakene til speidertinget.

 

6          Budsjett for 2019

Kretsstyret innstiller; Forslag til budsjett for 2019 vedtas.

 7          Fellesleir 2019 AB/NBK

Leirkomite presenterer konsept. Kretsstyret innstiller; Komiteen gis spillerom innenfor presenterte rammer.

 

8          Orienteringer

8.1  Førerpatruljetur til Danmark

8.2  Fusjon, Kretsstyret redegjør for videre framdrift

8.3  Bruk av Tegglen

8.4  Speiderombud, roverombud og ledertrenere har ordet.

8.5  Kretsleder har ordet

 

Linker til dokumenter