Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Kretsting 4. november 2019

Dato: 04.11.2019

Sted: Skur 1, Drammen Havnekontor Adresse: Hans Kiærs gate 1C, 3041 Drammen


Innkalling til kretsting i Nedre Buskerud krets

Det innkalles til kretsting i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 

Mandag 4. november 2019 kl. 18.30 

Sted: Skur 1, Drammen Havnekontor

Adresse: Hans Kiærs gate 1C, 3041 Drammen

Registrering og servering fra kl. 18.00.

Speider og roversamling med bøllekurs fra kl. 18.00

Representasjon i samsvar med forbundets lover.

 

Saksliste

1 Konstituering

1.1 Godkjenning av forretningsorden

1.2 Godkjenning av innkalling

1.3 Valg av ordstyrer

1.4 Valg av referent

1.5 Valg av tellekorps

1.6 Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll.

2 Godkjenning av sakslisten

Kretsstyret innstiller;” Sakslisten godkjennes”.

3 Orienteringer

Leikvinjar

Rapport etter felles kretsleir 2019

Foreløpig regnskap 2019

4 Disponering av overskudd etter kretsleir

Kretsstyret innstiller: 

«Overskuddet etter kretsleiren Nytt Farvann,Tromøy 2019 fordeles likt mellom arrangerende kretser; Asker og Bærum krets og Nedre Buskerud krets. Overskuddet tilføres kretsens egenkapital»  

5 Kretssammenslåing

5.1 Avvikling av Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund

Kretsstyret innstiller: 

“Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund, stiftet 23.04.1978, opphører normal drift fra og med 1.1.2020. Kretstinget ber overgangsstyret utarbeide budsjett og økonomiske prinsipper for ny krets. Budsjett og prinsipper for ny krets vedtas på stiftelsesmøte.”

5.2 Avtaler og eiendeler

Kretsstyret innstiller: 

“Nedre Buskerud krets sine forpliktelser, eiendommer og økonomi inngår i ny krets fra 1.1.2020. Avtaler om drift og utlån av eiendommer, herunder hus, hytter og leirsteder, fortsetter og behandles av nytt kretsstyre ved de respektive avtalers utløp.  Der tidligere vedtak krever det, gjøres vedtak av kretsting i ny krets.  

5.3 Disponering av Nedre Buskerud krets egenkapital 2020-2021.

Kretsstyret innstiller: 

“ Nedre Buskerud krets opprettholder binding av midler fra egenkapitalen på høyrentekonto. Kr 2 000 000, to millioner kroner, bindes for to nye år når nåværende binding av disse midlene utløper, 13.03.2020.

Etter utløpt ny toårig binding, foreslår kretsstyret i ny krets disponering av midlene. Kun representanter fra grupper som er registrert som aktive grupper i Nedre Buskerud krets i medlemssystemet til Norges speiderforbund per 31.12.2019, har stemmerett.” 

6 Felles kretsting for Asker og Bærum krets og Nedre Buskerud krets stiftelsesmøte -forbehold

Kretsstyret innstiller:

“Vedtak i sakene 5.1, 5.2 og 5.3 bortfaller dersom et stiftelsesmøte innen utgangen av 2019 ikke vedtar med 2/3 flertall;  

 • arrangementsplan 2020  
 • budsjett 2020 
 • økonomiske prinsipper 
 • stiftelsesdokument for ny krets

I så fall avholdes et ekstraordinært årsmøte for Nedre Buskerud krets innen utgangen av 2019. Møtet avklarer videre drift av Nedre Buskerud krets etter 31.12.2019, eventuell en utsettelse av sammenslåingen. Møtet står også fritt til å skrinlegge sammenslåingsprosessen.

7 Nominasjon til nytt kretsstyre

Valgkomiteen legger frem sin innstilling.

Kretstinget bes nominere kandidater til nytt felles kretsstyre. Valget foretas først på stiftelsesmøtet for felles krets. 

8 Utmerkelser

Kretsstyret/ledertrenere deler ut bronseknappen som tegn på fullført grunntrening.

 • Linn Jeanette Mikalsen – Konnerud
 • Thea Kamilla Kløvstad – Konnerud
 • Hanne Mette Stordalen – Konnerud
 • Lars Bergan – 1. Drammen
 • Thea Bellen Haflan – 3. Drammen
 • Petter Bogen Eriksen – 5. Drammen sjø
 • Jon Skille Amundsen – Sætre

9 Forberedelse til felles kretsting

Representanter for overgangsstyret orienterer om arbeid og fremdrift. 

 • Stiftelsesdokument for ny krets                        
 • Arrangementsplan for ny krets
 • Budsjett og økonomiske prinsipper for ny krets

 Gruppene oppfordres til å stille med speiderrepresentanter på kretstinget. 

Sakspapirene legges tilgjengelige på kretsens hjemmeside; www.nedrebuskerud.no eller kontakt kretskontoret på epost; nedrebuskerud@speiding.no eller mobil 45141390.

Det vil ikke bli skrevet ut saksdokumenter og regnskap til utdeling for kretstinget.

Vel møtt!

Fusjonskomiteen jobber kontinuering, sakspapirer vil bli gjort tilgjengelig så fort de er klare

Delegatliste 2019

Forretningsorden NBK

Arrangementplan NBK

Arrangementsplan AB

Nominasjon til nytt kretsstyre

Stiftelsesdokument for ny krets

Budsjett/Regnskap

Plan for sammenslåing (dokument godkjent på årsmøtet 2019)

Fusjon av kretser (2016)

Forslag tidsline for sammenslåing (dokument godkjent på årsmøtet 2019)

Felles kretsleir 2019

Protokoll (referat)

 

 


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/nedrebus/nedrebuskerud.no/www/wp/wp-includes/class-wp-query.php on line 3318