Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Årsmøte 25. mars 2019

Dato: 25.03.2019

Sted: Slemmestad Ungsomsskole


Innkalling til årsmøte i Nedre Buskerud krets.

 Det innkalles til årsmøte i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund

mandag 25.mars 2019 kl 18.30

Slemmestad ungdomsskole,

Skolebakken 7, 3470 Slemmestad (oppkjøring v/Rortunet kjøpesenter)

Registrering fra kl 18.00.

Speider og roversamling med bøllekurs fra kl 18.00

Representasjon i samsvar med forbundets lover.

Saksliste:

1        Konstituering

 • Godkjenning av forretningsorden
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer

1.4 Valg av referent

1.5 Valg av tellekorps

 • Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll

2  Godkjenning av sakslisten

Kretsstyret innstiller ”Sakslisten godkjennes”.

 3 Regnskap 2018.

Kretsstyret innstiller; «Regnskapet for 2018 godkjennes»

Regnskap og revisjonsberetning blir tilgjengelig to uker før årsmøtet.

4 Årsberetning 2018.

Kretsstyret innstiller; «Årsberetning for 2018 godkjennes»

Årsberetning 2018 blir tilgjengelig to uker før årsmøtet.

 Det skal velges;

 • Visekretsleder for 1 år
 • 2 Kretsstyremedlemmer 2år
 • 2 vararepresentanter til kretsstyret for 1år
 • Revisor 1år
 • 2 medlemmer til valgkomiteen
 • 1-2 medlemmer Roverombud
 • Småspeiderombud
 • Ledertrener (planlagt utdanningsløp)
 • Kretsbannerkomite for 2020 – Liergruppene

 Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig så fort den er klar.

6. Leikvinjar

Driftsstyret legger fram årsrapport og regnskap, orientering om bakgrunnen til forslaget om  forlenget driftsavtale.

Kretsstyret innstiller; «Årsrapport for Leikvinjar 2018 godkjennes»

Kretsstyret innstiller; «Regnskapet for Leikvinjar 2018 godkjennes»

Kretsstyret innstiller; «Driftsavtalen mellom Norges speiderforbund, Nedre Buskerud krets og Øvre Buskerud krets for Leikvinjar, forlenges til og med 30. juni 2020»

7 Kretsfusjon

Fusjonskomiteen orienterer om rapporten og innspill fra formøtet 7. mars

Kretsstyret innstiller: «Plan for sammenslåing av Nedre Buskerud Krets og Asker og Bærum Krets av Norges speiderforbund godkjennes»

8 Valg til ny krets

Kretsstyret innstiller «Kretstinget høsten 2019 blir ekstraordinært årsmøte for ny krets, med valg av nytt kretsstyre»

 9 Orienteringer;

 Sommerleir

kretsbannerkonkurranse

Småspeiderkonkurranse

 1. mai – flagging

 Gruppene oppfordres til å stille med speiderrepresentanter på årsmøtet

Sakspapirene legges tilgjengelige på kretsens hjemmeside; www.nedrebuskerud.no eller kontakt kretskontoret på epost; kretskontoret@nedrebuskerud.no  eller mobil 45141390.

Det skrives ikke ut saksdokumenter og regnskap til utdeling for årsmøtet.

Vel møtt!

 

Delegatliste

ÅrsberetningNedre Buskerud krets 2018

Årsregnskap 2018

Regnskap budsjett 2018

Årsberetning Leikvinjar 2018

Søknad forlenget drift av Leikvinjar