Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Kretstingets årsmøte 2017

Tirsdag 25. april ble kretstingets årsmøte avholdt på Røyken videregående skole.

Det var 22 stemmeberettigede tilstede på møtet. Fordelt på en speider, to rovere og resten ledere og medlemmer i Nedre Buskerud krets.

Kretsleder Helge Jensen, Tranby og vararepresentant Hanne Bredde Vig, 1. Drammen takket av fra sine styreverv.

Hilde Haldorhamn, Konnerud ble valgt til ny kretsleder for 2 år. Visekretsleder ble Kristin Juel Bergflødt, Konnerud hun ble valgt for 1. år og overtar vervet etter Hilde Haldorhamn.

Det nye kretsstyret består av:

Hilde Haldorhamn, Konnerud, Kretsleder

Kristin Juel Bergflødt, Konnerud, visekretsleder

Rune Haukedal, Røyken, styremedlem

Olav Andreas Høvik, Sætre, styremedlem

Oda Emilie Larsen, 1. Drammen, Styremedlem

Ivar Kylland, 1. Drammen, varamedlem

Audun Frøysland, 1. Skoger, varamedlem

Revisor: Gunnhild Myhren

Valgkomite: Ingrid Laache Otto, Helge Jensen, Torgeir Feyling