Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Kretsting 2017

Kretstinget gikk inn for kretssammenslåing med Asker og Bærum. Et flertall av delegatene på kretstinget i Nedre Buskerud stemte for at kretsen ønsker å slå seg sammen med Asker og Bærum.

Bakgrunnen for vedtaket er kommunereformen, som fører til at speidergruppene i Røyken og Hurum vil havne i nye Asker kommune.

Asker og Bærum krets har ennå ikke avgjort om de vil gå inn for en sammenslåing. Når de har sagt sitt, vil det bli opp til Speiderstyret nasjonalt å avgjøre saken.

Kretstinget gikk også inn for at de to kretsene burde forsøke å samarbeide om å arrangere kretsbannerkonkurranse neste år.

Saken om kretssammenslåing og felles kretsbanner har skapt mye engasjement i gruppene. Det var flere deltakere på kretstinget enn vanlig.

Tildeling av æreskniv

Ved åpningen av tinget ble 3. Drammen-roverne Julian Kragset og Axel Jørgensen tildelt æreskniven fra kretsstyret. Hedersbevisningen får de for sin innsats for å hjelpe nedkjølte og skadde speidere under roverhaiken på landsleiren i Bodø. Både kretsstyret og beredskapsleder under leiren er enige om at dette var en velfortjent utmerkelse.

Æreskniven tildeles speidere og ledere som har bidratt til å ta i et tak for speidersaken eller har vist heltemodig innsats i situasjoner hvor dette har vært nødvendig.

Referat fra kretstinget vil bli lagt ut på kretsens nettsider når det er godkjent. Det ble også vedtatt en ny arrangementesplan som vil bli lagt ut innen 31. oktober.