Nedre Buskerud Krets

Nyhetsbilde

Årsmøte 2018

Dato: 24.04.2018 - 24.04.2018

Sted: HYGGEN HUSET, adresse Haugenveien 4 https://goo.gl/AtGKXM


Det innkalles til kretstingets årsmøte

Tirsdag 24. april 2018 kl. 18.30

HYGGEN HUSET, 24 april adresse Haugenveien 4 https://goo.gl/AtGKXM

 

Vedlagt finnes innkalling, årberetning, antall registrert pr 31.12.2017 samt delegatliste for 2018.

 

Innkomne saker må være kretsstyret i hende senest 9. april.

Regnskap og oversikt over innkomne saker vil sendes ut senest 10. april.

 

Det er ønskelig at forslag til kandidater til valgkomiteen sendes valgkomiteen innen 10. april.

Se innkalling for hvilke verv som skal fylles.

 

FORRETNINGSORDEN FOR NEDRE BUSKERUD KRETS-1

Antallslister pr. 31.12.17 Nedre Buskerud (2)

Innkalling til årsmøte i Nedre Buskerud krets 2018

Årsberetning for 2017

gruppas delegater kretstingets årsmøte 2018

Noter og kommentarer til regnskapet 2017

RegnskapBudsjet2018-2015NBK

Valg NBK årsmøte 2018, 22.04.18

Revisjonsberetning NBK og Leikvinjar 2017

RegnskapBudsjet2018-2015NBK